Áno
Nie

O nás

INTRABEL SPEDITION s.r.o. je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca slovenská spoločnost s dlhoročnou tradíciou, zameraná na poskytovanie služieb v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy a bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v oblasti doprava, špedícia a logistika. K hlavným cieľom spoločnosti patrí spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb pri zohľadnení individuálnych potrieb s využivaním moderného vozového parku, odborného tímu zamestnancov a kvalitného zázemia spoločnosti.


Našim cieľom je poskytovanie kvalitných prepravných služieb svojim zákazníkom, čo zabezpečujeme orientáciou na zákazníka s budovaním dlhodobých obchodných vzťahov pri využívaní moderných dopravných a informačných technologií s kvalifikovaným a odborne pripraveným flexibilným pracovným kolektívom.
Naše prepravné aktivity vykonávame na trhoch západnej európy v oblasti Benelux, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko s vysokou flexibilitou a znalosťou domáceho a európskeho dopravného trhu.